dilluns, 13 octubre de 2014

L'Arxiu Provincial d'Adhereix a la DUA

El passat 9 d'octubre la Congregació Provincial de l'Escola Pia de Catalunya va signat el document en què s'aprovava adoptar institucionalment la Declaració Universal dels Arxius (DUA) elaborada el 2010 pel Consell Internacional d'Arxius (ICA), organisme creat per la UNESCO el 1948 per representar la comunitat professional dedicada a la gestió documental i els arxius.


Aquest reconeixement respon a la crida feta per l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents per difondre adhesions a aquesta declaració que fou aprovada en primer lloc per l'Associació d'Arxivers el 21 de gener de 2012, per la Diputació de Girona el 18 de juny de 2013, pel Parlament de Catalunya el 17 de juliol de 2014. L'Escola Pia de Catalunya ha sigut una de les primeres entitats no públiques en adherir-se a la DUA.

El pas que ha realitzat l'Escola Pia és de gran transcendència doncs l'acord aprovat proposa a les seves institucions, principalment col·legis, fundacions i departaments de gestió, a més de les comunitats,  a tenir en compte els punts de la Declaració per tal d'assolir els objectius que s'hi proposen. Es reconeix, per tant, el valor del patrimoni documental que la institució produeix i ha produït al nostre país i reconeix el paper dels arxius en la tasca de preservació i difusió d'aquest patrimoni. Aquest fet ens encoratja i ens carrega de raons per a continuar fent la nostra tasca a l'Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya.


Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya (APEPC)


dimarts, 23 setembre de 2014

Nova base de dades de religiosos


Des de fa més d’un any venim treballant per crear una nova base de dades dels religiosos.  Fins ara disposàvem a l’Arxiu d’una base o catàleg de religiosos que iniciàrem la dècada dels vuitanta del segle passat. Ha resultat molt útil i ha donat resposta a multitud de preguntes.  Però el programa que utilitzàvem és obsolet, calia canviar-lo.

Aspecte de la pàgina de cerca 

El secretari provincial també té una base de dades dels religiosos en la qual a més a més hi ha el currículum de cada religiós. La majoria dels currículums, però, estan manuscrits en fitxes.
¿Perquè no unificar-lo en una única fitxa compartida? Parlàrem amb els tècnics informàtics de la provincia. Després de converses i de proves entre les tres parts implicades hem creat un nou programa per a  dades dels religiosos, en el qual s’integren les dades de l’antic programa de l’arxiu i les del secretari provincial. A més s’hi afegeixen altres possibilitats com posar-hi una imatge, incluore-hi documents com per exemple la consueta, etc.

La base o fitxa personal té tres pàgines: en la primera hi ha les dades personals més generals, en la segona les dades com a religiós escolapi i la tercera el currículum. En la segona pàgina també hi ha constància de les fonts per a una biografia del religiós: consueta, bibliografia, fons personals en el nostre Arxiu.

Les dues primeres pàgines ja están plenes encara que sempre es poden millorar afegint-hi noves dades si les aconseguim. De la tercera només hi ha alguna fitxa complementada i cal posar l’esforç ara en tirar-ho endavant.

En aquest moment únicament és accesible als que hi treballem. Amb el temps caldrà estudiar la possibilitat de que sigui consultable, no modificable, per a altres departaments de la cúria i tal vegada a altres persones, com els interessats. Sempre caldrà tenir present les normes sobre protecció de dades personals.

Creiem que és un bona millora dels departaments afectats –Secretaria provincial i Arxiu– i ens permetrà oferir als investigadors bones i millors dades des d’un primer moment.

Joan Florensa

dimecres, 18 juny de 2014

Restauració de les Constitucions de Catalunya de 1588

Aquests dies de juny en què tan es parla de retocar constitucions aprofitem per anunciar-vos la restauració d'un exemplar de les Constitucions més nostrades. A l'Arxiu Provincial acabem de rebre acabat de restaurar el nostre exemplar de les Constitucions i altres drets de Cathalunya compilats en virtut del cap de cort XIIII de las Corts per la S.C. y Reyal Maiestat del Rey Don Philip ... celebradas en la vila de Montso any MDLXXXV.  En Barcelona, en casa de Hubert Gotart, 1588-1589.


Les constitucions eren les normes acordades entre el Comte de Barcelona i les Corts a proposta del primer, però que només podien entrar en vigor si eren aprovades per les Corts Generals del Principat de Catalunya,  i només podien ser derogades per aquest mateix organisme. La primera compilació aparegué el 1413 i la darrera fou sancionada per Felip IV d'Aragó el 1702.  

El llibre del que parlem es tracta de la compilació aprovada a les Corts de Montsó el 1585 i està dividida en tres volums,  relligats tots junts. Inclou a més una Genealogia dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona. 

Ha estat restaurat pel Taller del monestir de Sant Pere de les Puelles el qual han actuat sobre tot el llibre degut a l'acidificació general que presentaven totes les seves pàgines. S'han netejat totes les taques i reintegrat els forats i estrips, i s'han eliminat els plecs i arrugues. L'enquadernació en pergamí també ha estat sotmesa a restauració i s'hi han restaurat les tanques de pell. 

Podeu consultar una còpia digitalitzada íntegrament dels tres volums d'aquest títol catalogat al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya 

divendres, 16 maig de 2014

Viladomat a Puigcerdà

Els descendents del senyor Joaquim Cantó donaren el 3 de març de 2006 a l’Escola Pia una pintura de Juli Borrell i Pla que representa sant Josep Calassanç.
Es tractava d’un apunt que el pintor havia realitazat a carbó, inspirant-se en la pintura del retaule de la capella de l’Escola Pia de Puigcerdà abans de 1936. La pintura del retaule era obra d’Antoni Viladomat i representava l’aparició de la Mare de Déu a sant Josep Calassanç acompanyat de nens.
El juliol de 1936 tot el mobiliari de la capella, entre moltes altres coses, va desaparèixer: sembla que no es va cremar, sinó que algú se l’emportà.
La manca de documentació de la casa no ens permet de cap manera saber quan i com arribà la pintura d’Antoni Viladomat a l’Escola Pia de Puigcerdà. Tenim únicament el testimoni posterior i la fotografía que publiquem.
Per la festa del sant Josep Calassanç, 27 d’agost de 1942, el pare rector Pompili Codinach reuní el antics alumnes. La crònica de la casa explica la festa amb les paraules següents: “La obra maestra de nuestra Iglesia es el retablo de Ntro. Santo Padre, San José de Calasanz, retablo que ha venido a substituir el valioso cuadro del insigne Viladomat, destruido, o por lo menos desaparecido, por obra de los rojos.
El gran benefactor de nuestro Colegio, Sr. D. Joaquín Cantó, se interesaba más que nadie, para que se llenara el vacío que se dejaba sentir en el Altar, que había sido de S. José de Calasanz.
Cuando en 27 de agosto de 1942 nuestro P. Rector  hacía el último sermón de la Novena de S. José de Calasanz, se detuvo en explicar la Aparición de la Virgen Santísima al Santo acompañado de sus niños, presente estaba el insigne pintor D. Julio Borrell, que en su infancia, cuando era discípulo de este colegio, se había fijado muchas veces en la delicada y artística obra de Viladomat, y ahora en esta reunión, ante la viveza de expresión del orador, le pareció vivir él mismo la escena de la Aparición, no pudiendo disimular lo que en su corazón de alumno escolapio y en su imaginación sentía y vivía. Aprovechó el Sr. Cantó las buenas disposiciones  del artista y le encomendó la composición, de un cuadro, que substituyera al de Viladomat. Aceptó gustoso el encargo y sin dilación de ninguna clase, tomó una nota que, como estudio había hecho, cuando joven, del cuadro de Viladomat y presentó al P. Rector el encargo recibido y el entusiasmo que sentía para ello, y preguntándole si quería una copia de la nota del Viladomat o si permitía que compusiera el cuadro, que ya veía en su imaginación. El P. Rector que ya contaba como amigo al insigne pintor, y conocía sobradamente lo expresivo y la artístico de sus obras, le contestó textualmente: Tratándose de Vd., Sr. Borrell,  tan admirador de la escena de la Aparición de la Virgen a Ntro. Santo Padre, creo que es mejor que obre por la inspiración que siente sin cortapisa alguna”.

La pintura de Juli Borrell i Pla s’inaugurà el 27 d’agost de l’any següent 1943 i avui es guarda al Museu Comarcal de Puigcerdà. L’apunt l’adquirí el senyor Joaquim Cantó –tenia Carta de Germanor i havia estat membre del Patronat de l’Institut Borrell d’Alella-, i ara el conservem a la pinacoteca de l’Escola Pia.

Crónica de Puigcerdà 1728-1946, APEPC: 07-25 / caixa 1, n. 1.
Crònica de l’APEPC 2006, en dia 3 març 2006.
“Memòria 2006: Arxiu Provincial”, en Catalaunia (gener-febrer 2007), n. 442, p. 30.
Joan Florensa i Parés
Licencia Creative Commons
Aquesta obra está sota una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

divendres, 25 abril de 2014

Quatre cursos complets de Comerç a Alella.

Vista general del donatiu

El mes de març de 2014 una família d’Alella va entregar a l’Arxiu provincial un nou testimoni per a la història de la pedagogia catalana. Es tracta dels llibres i els exercicis que el seu avantpassat Eugeni Giralt Santmiquel va utilitzar durant seus estudis de Comerç als escolapis d'Alella entre 1932 a 1936. El donatiu té el valor afegit de ser una mostra completa dels llibres utilitzats al llarg dels tres cursos, més el preparatori, que duraven els estudis de Comerç, els quals oferien la formació necessària per portar la comptabilitat d'una empresa i per tant treballar en un despatx.  En els primers cursos s'introduia en la matemàtica i en el perfeccionament de llengua, redacció, història, geografia així com de la millora de la caligrafia entre d'altres assignatures pràctiques. El darrer any els estudiants havien de fer l'exercici de portar la comptabilitat i completa administració d'una empresa simulada, tècnica que, amb les degudes actualitzacions,  encara s'utilitza avui en dia. En els anys en què Eugeni Giralt va estudiar Comerç l'Escola Pia d'Alella s'hagué de constituïr en una mútua escolar, per acomplir la reglamentació aprovada en aquells moments.  

Exercicis de traducció del francès al català, curs 1935-36

El primer llibre, corresponent al curs preparatori 1932-1933 consta d’un volum enquadernat  per l’Instituto Borrell Escuelas Pías.  Els cursos 1933-34 i 1934-35, corresponents a primer i segon de Comerç estan recopilats en sengles carpetes que contenen els quaderns amb les assignatures corresponents. Els textos inscrits a la coberta ja anomenen a l’escola com a Mútua Escolar  Eduard Llanas. El curs1935-36 compren els llibres de comptabilitat  corresponents a les pràctiques de Teniduria de llibres. Completa el donatiu dels llibres escolars el diploma d’Aptitud mercantil, el títol que concedia l’escola en acabar els estudis de Comerç, a nom del mateix Eugeni Giralt, datat el juny de 1936. 


Assignatura "Lecciones de cosas", curs 1935-36

No és freqüent conservar íntegrament aquesta mena de documents, habitualment els propietaris o familiars no els han valorat com a document històric, sobretot si no s'han conservat en bon estat. Més estrany encara és trobar el curs complet, fins i tot el diploma. La família  alellenca ha completat el donatiu amb unes fotografies: l'Eugeni Giralt amb els seus avis i els seus germans, en la seva primera comunió i la típica fotografia escolar amb la pissarra al darrera (curs 1926-27), a més del diploma en els mateixos estudis del germà gran, Josep. 

L'any passat vàrem publicar una entrada en aquest mateix bloc referent a un altre donatiu de llibres de comerç, un cas semblant a aquest, però procedent de l'Escola Pia de Mataró, d'entre 1917 i 1922. 

Signatura: CAT APEPC 07-10.09.03.01 5205-5206. Fotografies 11-04 28 01  

 Oriol Casanovas
Llicència de Creative Commons
Tres cursos complets de Comerç a Alella. de Oriol Casanovas està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d'una obra disponible a http://laplega.blogspot.com.es/
Els permisos addicionals als d'aquesta llicència es poden trobar a http://www.arxiu.escolapia.cat.

dimarts, 22 abril de 2014

Presentació de l'arxiu a l'ESAGED

Malgrat haver passat ja fa dues setmanes, amb la setmana santa pel mig, creiem que cal valorar en aquest espai la nostra presència a les jornada d'arxius privats organitzada per l'ESAGED el passat 8 d'abril.


En aquesta ocasió vàrem parlar, juntament amb altres companys d'arxius privats, de la feina que fem a l'APEPC, seguint la intenció dels organitzadors de la jornada de mostrar les possibilitats de feina més enllà dels arxius públics. Creiem que va ser una jornada molt interessant i que va mostrar amb quina varietat de contexts es pot trobar l'arxiver al món de l'empresa privada d'avui en dia.

dilluns, 10 març de 2014

La revista de l’Escola Pia de Sant Antoni "Ave Maria" (1906-1934)

Va ser la primera revista que publicà l’Escola Pia de Catalunya amb regularitat, durant un període llarg, amb aportacions tant de religiosos, com d’alumnes. El número 1 va sortir el dia primer de desembre de 1906, amb 16 pàgines, 21 x 14 cm.
El fundador i primer director va ser el pare Jaume Català Comas, prefecte del col·legi de Sant Antoni; en surten dos números cada mes: l’1 i el 15. Es dirigeix a tots els alumnes però especialment als membres de les Congregacions marianes —la dels tarsicis o més petits, la menor i la major— que el mateix pare Català havia fundat poc abans.
"Ave Maria" n. 54 (1/01/1910). Portada
A l’estiu de 1908 el pare Català va ser enviat a la fundació de la residència d’estudiants de Lovaina, El substituí en la direcció de la revista el pare Joan Sellarès Esplugas a partir del mes de setembre de 1908.
            Com a conseqüència de l’incendi del col·legi de Sant Antoni durant el mes de juliol de 1909, el pare Sellarès es traslladà a la comunitat de Nostra Senyora, però la revista continuà portant com a lloc de publicació i redacció el de Sant Antoni, a la Ronda Sant Pau.
 
       El mes de maig de 1915 sortí l’últim número dirigit pel pare Sellarès, que era enviat a Cuba (Ave Maria 15/05/1915, n. 146). El número següent de la revista, és a dir la d’octubre (15/10/1915, n. 147), tornà a ser dirigida pel pare Català. Aquest número 147 porta el comiat del pare Sellarès i la salutació del pare Català. No sabem fins a quin moment el pare Català va ser el director de la revista, ni qui el va succeir els anys següents. Només podem afirmar que el pare Joaquim Tous i Farell en fou director uns anys fins al final, però no consta a la revista.
            L’11 de novembre de 1922 morí a Vilanova i la Geltrú el pare Jaume Català. La seva revista se’n va fer un ressò molt minso. En efecte, en el n. 252 (novembre 1922) p. 2 hi ha a peu de pàgina la notícia del la mort de l’escolapi i només hi afegeix “fundador de esta revista”. En el número següent 253 (desembre 1922) se li dedica la primera pàgina amb les fredes dades personals. Segueix un article anònim (p. 2-3) que sembla còpia d’algun altra publicació i que només parla de la revista de manera esbiaixada. A les p. 4-5 s’hi publica un article del pare Català fins aleshores inèdit, titulat «El deber». L’època del pare Català havia passat i sobre ell sembla que s’hi volgué fer caure un núvol que el tapés..
            Durant els primers anys Ave Maria fou una revista bilingüe amb articles en català i en castellà tot i que hi predominen els de la segona de les llengües. Però a partir del número 147 (15/10/1915), moment en que el pare Català cessà com a director per segona vegada, tot es publicà en castellà; no hi ha cap escrit en català.
            La capçalera inicial va ser obra del conegut dibuixant Joan Llaverias que en números successius hi fa lleugers retocs; els últims anys es canvia la capçalera (vegeu «Les capçaleres de la revista “Ave Maria”», en Catalaunia, març-abril 1997, n. 381, p. 26-27).
            El subtítol varià al llarg dels anys. El primer moment porta el de Revista religioso – literaria; en el n. 180 (1/12/1917) canvià pel de Revista de Ilustración escolar que es va mantenir fins al n. 292 (juny 1926) que adoptà el de Lecturas escolares; finalment  el n. 370 (juny 1933) apareixia amb el subtítol Revista mensual para la juventud. Piedad y Letras.
            La revista en els vint-i-vuit anys de vida patí interrupcions i problemes com qualsevol publicació d’aquest tipus. Recollim-ne alguns d’aquests incidents. L’epidèmia que assolà Barcelona el 1918 impedí la sortida de la revista el mes d’octubre; per a compensar-ho la direcció es proposà publicar-ne dos números mensuals, es a dir, els dies 5 i 20 de cada mes (Ave Maria 05/11/1918, n. 193, p. 1). Una causa semblant com la malaltia del dibuixant S. Argemí dificultà l’aparició d’alguns articles (Ave Maria  20/02/1919, n. 200, p. 11); la situació s’allargà de manera que la revista diu (Ave Maria 05/03/1919, n. 201, p. 9) que s’entregaran dos números de la novel·la el 20 de març i altres dos el 5 d’abril per a compensar-ho.
            Problemes laborals de la impremta impediren les entregues anunciades de manera que no va poder sortir el número del 5 d’abril de 1919 (Ave Maria 20/04/1919, n. 203, p. 1).
Continuaren els problemes amb la impremta per la publicació del conte «El Negrito» i es decidí repartir-lo com un solt de manera que cada lector ho pogués afegir al número anterior (Ave Maria 05/05/1919, n. 204, p. 1). Davant de la persistència dels problemes laborals d’impremta, s’optà per no publicar cap numero l’estiu de 1919 com era el propòsit (Ave Maria 22/06/1919, n. 207, p.16), tot i que alguns lectors ho havien demanat (Ave Maria 05/05/1919, n. 204, p. 1).
            De l’1 de novembre de 1919 (número 208) saltà a l’1 de desembre de 1919 (Ave Maria n. 209) i després al 15 de febrer de 1920 (Ave Maria n. 210), etc. No sortiren els dies 5 i 20 de cada mes com s’havia anunciat. No hi cap explicació o nota. Per compensar els números dels mesos que no han sortit o que han tingut poques pàgines, el número 215 (Ave Maria 15/05/1920) és extraordinari i té 22 pàgines, en comptes de les 16 que acostumaven tenir els anteriors.
            En el número 217 (Ave Maria 01/06/1920) s’anuncià el final dels problemes amb la impremta per motius laborals. La revista disposava des d’aquest moment d’una Impremta de Publicacions Calassàncies que editaria la revista i en anys posteriors actuarà com a editorial. Quedà instal·lada als baixos de la coneguda com la Casa de la Bolla o gòtica, al carrer de Sant Antoni, i funcionà fins el juliol de 1936. La consueta del pare Joaquim Tous i Farell (Ephemerides Calasanctianae, Roma 1970, p. 297) diu: «Progrediente tempore et typographia acquisita, in munera edendi libros publicationesque Ioachim noster indefesse laborabat. Opera quidem pulcherrima ex officina nostra in lucem prodierunt, quae tum a nostris tum vero ab exteris magni aestimabantur, praecipue ephemeridis vulgo dicta “Ave Maria”, quam devotione magna necnon delectatione legebamus.» Sembla, doncs, que el 1920 el pare Tous era ja el director de la revista.
            En l’editorial del número 228 (Ave Maria 15/11/1920) s’anuncià que en el número del proper desembre (només en sortirà un aquest mes) es donarà la nova programació de la revista amb les seccions que la formaran, ja que esperen haver-se superat del tot les dificultats dels quatre últims anys. L’editorial del número 229 (Ave Maria 01/12/1920) transcriu una carta del Cronista de Villacarriedo (pare Bruno Rodríguez) del 4 de desembre de 1920 (és a dir, posterior a la data de la revista) en que s’anima la Revista a seguir i a convertir-se en l’òrgan dels Torns Eucarístics. La Revista després d’aquesta carta decideix no publicar el seu programa ni les seccions de que estarà formada d’ara endavant.
            L’editorial confessa que vol ser l’òrgan de les Congregacions marianes i dels Torns Eucarístics, responent així a la proposta del pare Bruno.
            En el número 254 (Ave Maria gener 1923) hi trobem un solt amb una novel·la que comença per la pàgina. 25; és a dir, que en el número anterior, o abans, ja es devia haver fet la primera entrega. Ara les novel·les o contes llargs no s’inclouen a la revista sinó que se serveixen per entregues separades. Això farà que moltes vegades no les tinguem en els volums relligats (com en aquest cas en que no en sabem ni el títol).
            La marxa de la revista durant el curs 1923-1924 va ser qualificada com a  bona i per això es parla «del éxito alcanzado este año». En el mes d’agost no es publicà, però quedà suplerta per un Almanaque (Ave Maria juliol 1924, n. 271, p. 32). A la Biblioteca de l’Arxiu Provincial tenim almanacs dels anys 1923, 1924, 1925 i 1926.
            El setembre de 1924 (Ave Maria n. 272, p. 6) hi torna a aparèixer una poesia en català després d’anys en que tot s’escrivia en castellà. Signa Joan M. En el mateix número, cada pàgina va encapçalada amb el títol Lecturas escolares que després es convertirà en subtítol de la revista.
            El gener de 1925 (Ave Maria n. 276) s’inicia una col·laboració del pare Josep Bové i Obradors consistent en publicar cançons amb la corresponent música. Són cants de música polifònica, de tema religiós o escolar.
            La secció Para la escuela és la proposta de qüestions o preguntes que poden respondre’s a l’escola llegint el número corresponent de la revista.
            A partir del gener de 1929 hi ha articles sobre les missions i els missioners, més d’un cada més. Hi ha una nova secció «Episodios misioneros» dedicada a les missions (sobretot informes proporcionats per Pares Blancs). També es reestructuren altres seccions com «Pasatiempos» que desapareix com a secció dintre del cos dels articles però segueixen publicant-se en les primeres pàgines entre els anuncis (el 1930 tornà a ser secció dintre de les pàgines numerades). Altres seccions han desaparegut, com «Juegos ...» i «Trabajos del hogar». La pàgina musical publica cants en gregorià i no en música polifònica. La secció «Liturgia» s’havia convertit en Bíblia. Ara es desdobla en «Liturgia» i «Biblia»: a cadascú el seu. En les pàgines de publicitat, hi ha les col·laboracions d’alumnes; en el mateix lloc hi ha altres informacions curioses. 1929, doncs, és any de transformació sense anunciar-se ni saber a qui atribuir-les.
            Després de l’estiu de 1931, la revista torna a passar una crisi i no surt cap número en l’últim trimestre de l’any. Al gener de 1932 tornà a aparèixer cada més però amb dificultats com indica una nota als subscriptors en el número 357 (Ave Maria maig 1932, p.19). El n. 368 de l’abril de 1933 dedica 32 pàgines de les 40 que té aquest número a parlar de la Passió de Jesucrist.
            Després de l’estiu de 1933 s’hi introdueix una secció dedicada expressament a les nenes «A mis amiguitas» tenint en compte que a partir d’aquest curs 1933-1934  les nostres escoles s’havien  traspassat a associacions de pares o Mútues Escoles.
            Aquest és un breu recorregut per les pàgines de la revista amb les incidències que hi hem detectat. Si volguéssim definir amb poques paraules el contingut de l’Ave Maria, diríem que té voluntat educativa i instructiva en totes les seves etapes. No fomenta devocions, sinó compromís personal. Vides de sants, contes i exemples serveixen per mostrar valors de comportament o conducta. Hi abunden més els articles de caire eucarístic que marians. En l’aspecte instructiu hi ha molts articles de caire geogràfic i poquíssims d’històrics; les ciències hi tenen una presència molt destacada i s’hi exposen avenços tècnics del moment (cinema, fotografia, aviació, química, etc.).
            La numeració de les pàgines començava amb la pàgina 1 en cada número; però a partir del número 208 (Ave Maria 01/11/1919) la paginació començà a ser seguida per cursos escolars; però amb el número 215 es tornà a la paginació per números i no per cursos.
            La majoria d’articles són anònims; altres van amb pseudònim. Pocs estan signats per l’autor.
                          
                                                                                                          Joan Florensa
 Registre al CCUC.
 Ave María : lecturas para la juventud : revista mensual. Barcelona : Escuelas Pías de San Antón, 1906?- (Barcelona : Imp. Elzeviriana)

Licencia Creative Commons
Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.